Świetlica

Świetlica "Dzieci Serca"

Świetlica „Dzieci Serca” – to zorganizowana opieka wychowawcza i troska o rozwój dziecka na różnych płaszczyznach, a szczególnie duchowej. Świetlica działa dwa razy w tygodniu w okresie wakacyjnym od godz. 9 do 15, oraz w soboty w roku szkolnym od godz. 10 do 13. Zadaniem tego dzieła jest kształtowanie postaw, opartych na wartościach chrześcijańskich, takich jak dobroć, wrażliwość na potrzeby innych, współczucie, empatia, szacunek, życzliwość, uczciwość, przejrzystość, pragnienie stawiania pytań i poszukiwania prawdy, co jest konsekwencją uczenia się osobowej relacji z Bogiem. Ważne jest dla nas stworzenie atmosfery sprzyjającej nawiązywaniu relacji, tworzeniu więzi miedzy dziećmi oraz uczenie się modlitwy, wprowadzenie dzieci w przestrzeń życia duchowego, czemu służą katechezy tematyczne.

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 6 do 12 lat.