Adoracja Najświętszego Sakramentu

Jezus Chrystus - malowidło na ścianie kaplicy

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”
Mt 28, 20b

Czym jest adoracja? Po prostu byciem. Byciem przed Bogiem, patrzeniem na Niego i doświadczeniem Jego wzroku na sobie. Jego miłość jest bezwarunkowa i wierna, On jest obecny w każdej komórce świata, a w znaku chleba ukryty za drzwiami tabernakulów. W Sercówce podczas adoracji chcemy odpowiadać na Jego miłość, powierzać Mu nas samych. Karmiąc się Jego obecnością, stajemy się coraz bardziej jak On. Nasza adoracja nie kończy się po godzinnej modlitwie, po której wszyscy się rozjeżdżają do swoich domów. Adoracja trwa właśnie tam, gdzie jesteśmy – patrzymy na Boga cały czas oraz Jego oczami na świat i ludzi dookoła.
Podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu modlimy się fragmentem Ewangelii z dnia oraz śpiewem. Noszenie Słowa w sercu jak Maryja otwiera nas jeszcze bardziej na patrzenie na świat oczami Boga.

Zapraszamy na adoracje do Sercówki w każdy poniedziałek o godz. 20:00.